cookies

SMJERNICE KORIŠTENJA KOLAČIĆA

a) upotreba kolačića i web bugova na CitizenGO mrežnim stranicama

b) vrste, namjena i učinak kolačića

c) kako onemogućiti kolačiće i web bugove na velikim preglednicima

d) što se događa kada se onemoguće kolačići

 

a) upotreba kolačića i web bugova na CitizenGO mrežnim stranicama

CitizenGO mrežne stranice koriste“kolačiće“, kao i slične uređaje (hereinafter, kolačići). Kolačići su datoteke koje šalje mrežni server pregledniku, kako bi se snimile aktivnosti na pojedinoj ili svim stranicama, aplikacijama i/ili uslugama CitizenGo mrežnih stranica (hereinafter, kolačići). Prva namjena kolačića je osiguravanje brzog korisničkog pristupa označenim uslugama. Dodatno, kolačići prilagođavaju uslugu ponuđenu na CitizenGo mrežnim stranicama, olakšavajući i pružajući informacije koje jesu ili mogu biti zanimljive, ovisno o korištenju usluge.

CitizenGO mrežne stranice koriste kolačiće za prilagođavanje i olakšavanje korisničkog pregleda. Kolačići su povezani isključivo s anonimnim korisnikom i njegovim računalom, te ne pruža reference koje omogućuju otkrivanje korisnikovih osobnih podataka. Korisnik može prilagoditi preglednik za obavještavanje i odbijanje instalacije kolačića, koje mu šalju CitizenGO mrežne stranice, bez utjecaja na mogućnost pristupa sadržaju. Međutim, upozoravamo korisnika da u tim slučajevima svojstva mrežne stranice mogu biti nepodesiva.

Korisnici koji su registrirani ili prijavljeni, uživaju osobno prilagođenije usluge, koje su ciljane prema njihovu profilu, zahvaljujući kombinaciji podataka pohranjenim u kolačićima te osobnih podataka korištenih prilikom registracije. Ti korisnici izričito ovlašćuju upotrebu ovih informacija za upućenu namjenu, bez uskrate njihovih prava na odbijanje ili onemogućavanje kolačića.

CitizenGO mrežne stranice također koriste web bugove, koji su prozirne sličice ugrađene u e-poštu. Kada korisnik otvori e-poštu, sličice se preuzimaju zajedno s ostalim sadržajem e-pošte i otkrivaju je li određena e-poruka otvorena ili ne. CitizenGO mrežne stranice koriste ovu informaciju za statističke potrebe i mogućnost provedbe analitičkih studija odziva korisnika e-pošte.

 

B) vrste, namjena i učinak kolačića

Prema odnosu njihove stalnosti, kolačiće možemo podijeliti na kolačiće vezane uz proces prijave te na stalne kolačiće. Prvi ističu nakon zatvaranja preglednika, a drugi kada ispune ulogu zbog koje su napravljeni (npr. tako da korisnik ostane identificiran za CitizenGO usluge) ili kada su ručno obrisani.

Dodatno, ovisno o cilju, kolačići se mogu podijeliti na:

KOLAČIĆI SVOJSTAVA: Ova vrsta kolačića pamti korisničke preferencije za alate koje nudi usluga, tako da se ne mora ponovno podešavati pri svakom novom posjetu stranici. Primjeri usluga uključenih u ovu vrstu:

  • podešavanje tona programa za reprodukciju videa ili zvuka.

  • brzina video prijenosa kompatibilna korisnikovu pregledniku.

GEOLOKACIJSKI KOLAČIĆI: Ovi kolačići koriste se za određivanje države u kojoj se nalazite kada želite uslugu. Ovaj kolačić je posebno anoniman i koristi se isključivo za oblikovanje sadržaja korisnikove lokacije.

REGISTRACIJSKI KOLAČIĆI: Registracijski kolačići su generirani jednom kada je korisnik registriran ili nakon tog procesa, te se koristi za identifikaciju unutar usluge, sa slijedećim ciljevima:

  • Održavanje identifikacije korisnika tako da, ako zatvori uslugu, napusti preglednik ili isključi računalo, bude automatski identificiran kada ponovno uđe u uslugu, olakšavajući pregled bez potrebe ponovne identifikacije. Ova funkcija može biti obrisana ako korisnik klikne „zatvaranje procesa“ kako bi izbrisao kolačić. Idući put kada bude ulazio u uslugu, korisnik se mora prijaviti kako bi se spojio.

  • Provjera je li korisnik ovlašten pristupiti pojedinoj usluzi. Dodatno, neke usluge mogu koristiti poveznice sa društvenim mrežama poput Facebooka ili Twittera. Kada se korisnik prijavi u uslugu akreditiranu od društvene mreže, daje dopuštenje društvenoj mreži da zadrži stalni kolačić koji pamti njegov identitet i osigurava pristup uslugama dok ne istegne. Korisnik može izbrisati ovaj kolačić i uskratiti pristup usluzi društvene mreže tako da ažurira svoje preferencije za određenu društvenu mrežu.

ANALITIČKI KOLAČIĆI: Pri svakom korisnikovom posjetu usluge, alat koji ima vanjskog dobavljača (CitizenGO kositi usluge Google Analytics za tu svrhu) generira analitički kolačić u korisničko računalo.

 

Za više informacija o smjernicama i praksi o kolačićima na Googleu, možete provjeriti:

 

c) Kako onemogućiti kolačiće i web bugove na velikim preglednicima

Prihvaćanje kolačića na preglednicima ili prihvaćanje kolačića od određene usluge normalno se može isključiti.

 

Svi moderni preglednici dopuštaju izmjenu konfiguracije kolačića. Ove postavke se obično nalaze u izbornicima „opcije“ ili „preferencije“ vašeg preglednika. Također, preglednik ili klijent e-pošte može se postaviti ili instalirati besplatne dodatka za izbjegavanje preuzimanje web bugova u trenutku otvaranja e-pošte.

 

Mrežne stranice CitizenGO nude korisničke upute za korake konfiguracije izbornika kolačića te, kada je to prikladno, privatnog pretraživanja u svakom od velikih preglednika:

  • Internet Explorer:Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings.

  • Za više informacije, vidi Microsoft  podršku ili pretraživač Pomoć.

  • Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> History -> Custom Settings.

Za više informacije, vidi Mozilla podršku ili pretraživač Pomoć.

  • Chrome: Settings -> Show Advanced Options -> Privacy -> Content Settings.

Za više informacije, vidi Google podršku ili pretraživač Pomoć.

  • Safari: Preferences -> Security.

Za više informacije, vidi Apple podršku ili pretraživač Pomoć

 

d) Što se događa kada se onemoguće kolačići

Neke od značajki usluge će biti onemogućene, npr. ostati neidentificiran, e-kupovanje putem „kolica za kupovinu“, primanje informacija o lokaciji ili reproduciranje nekih video zapisa.

 

Ažuriranje i izmjena u smjernicama za privatnost/kolačiće.

Mrežne stranice CitizenGO mogu izmjeniti smjernice za kolačiće, temeljem pravnog zahtjeva, uredbi, ili kako bi se smjernice prilagodile uputama koje izdaje Španjolska Agencija za zaštitu podataka, pa se korisnicima savjetuje da ih redovito provjeravaju.

 

U slučaju bitne izmjene u smjernicama za kolačiće, korisnici će biti obaviješteni bilo putem Mrežne stranice ili e-porukom (registriranim korisnicima).