Campaigns

Campaigns

Meer dan een jaar geleden, werden we opgeschrikt door een probleem van groeiende ernst in verband met gender-ideologie in de sport. Opmerkelijk genoeg staan de regels van het Internationaal Olympisch...
Onlangs werd de wereld geschokt door een rapportage van de Amerikaanse zender CNN. Een rapportage die door alle internationale media werd opgepikt. Tot ieders ontzetting bleek dat slavernij in Libië...
De uitzondering bevestigt de regel. 'Stereotiepe rolmodellen' moeten verdwijnen… We merken dat de druk op minister Crevits van Onderwijs groot is om ervoor te zorgen dat de handboeken minder...
Update: Op 17 december heeft het Iraakse parlement het wetsvoorstel waardoor kindhuwelijken zouden worden toegestaan uiteindelijk toch verworpen. Het voorstel dreigde de shariawetgeving op dit punt...
Ondanks de petitie die wij aan premier Rutte richtten tijdens de formatie om genderneutraliteit buiten het regeerakkoord te houden; ondanks de regeringsdeelname van ChristenUnie en CDA, is er toch...
In Soedan zijn zeven christelijke voorgangers gearresteerd nadat ze weigerden hun kerken af te staan aan de (islamitische) overheid. CitizenGO heeft in het verleden met succes de vrijlating weten te...
In Het laatste Nieuws van zaterdag 23 september ‘Hoe pak ik mijn eerste kus aan?’: Jongerengids beantwoordt prangende vragen over sexting, vluchtelingen en verliefdheid’' lezen we dat de Jongerengids...
De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties beraadslaagt op dit moment over een nieuwe Opzet Algemeen Commentaar over artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke...
Op 29 september is Netflix van plan “Big Mouth” te lanceren, een animatieserie die de adolescentie seksualiseert en vulgaire, zelfs pornografische beelden gebruikt om de ervaringen van de ...
Na de NS en de gemeente Amsterdam, neemt nu ook de HEMA stappen om het natuurlijke geslachtsverschil tussen mannen en vrouwen te ontkennen. Op de kinderafdeling willen ze voortaan het verschil tussen...
Foto: Don Ceder, genomen op 22 augustus 2017 in Amsterdam   Update 2: De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in een brief van 18 september laten weten nogmaals hetzelfde oordeel te vellen...
De onderhandelingen rond de kabinetsformatie zijn inmiddels weer begonnen, na een vakantiestop van twee weken. Tijd om aan de alarmbel te trekken.Vorige week kwam namelijk naar buiten dat de VVD-...
In navolging van Londen heeft men in Amsterdam besloten de uitdrukking 'dames en heren' en andere verwijzingen naar zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht af te schaffen, zo kwam deze week...
In Alqosh, een kleine stad aan de rand van de Nineve-vlakte in Noord-Irak, wonen van oudsher geen Koerden. Het is in Irak überhaupt de laatste plaats van enig formaat, die nog uitsluitend door...
Update: Op 25 juli is Amin Afshar Naderi na een hongerstaking van 21 dagen op borgtocht vrijgelaten. Zijn gezondheidstoestand is slecht. Ook kan het zijn dat hij straks alsnog voor 15 jaar de...
De afgelopen dagen is er hard onderhandeld tussen de verschillende partijen die meedoen aan de formatiebesprekingen: VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Daarbij is het, naast hopelijk ook het CDA,...
Facebook is van plan 3000 nieuwe werknemers in dienst te nemen met als taak om potentiële gevallen van 'hate speech' ('haatspraak') te monitoren en te verwijderen. Deze werknemers zullen ook...
Vorige week gaf wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam een interview aan het ND over thuisonderwijs. Al sinds 2015 wil De Jonge thuisonderwijs het liefste verbieden. Maar omdat dit wettelijk gezien...
Op 25 mei publiceerde het Amerikaanse 'Center for Medical Progress' een undercover-video die de vele verschrikkingen van de Amerikaanse abortusindustrie aan het licht brengt. De video moet een...
Update 3: Onderhandelingen met de ChristenUnie beginnen op woensdag 28 juni. Update 2: Met het opnieuw mislukken van de onderhandelingen met GroenLinks, behoort een coalitie met daarin de...

Pagina's