privacy

Privacybeleid

a) Introductie

Deze website, CitizenGO.org (inclusief alle vertaalde versie en hierna "de Site") is eigendom van CitizenGO (hierna "wij", "ons").

CitizenGO legt zich toe op het beschermen van uw online privacy. Zelf zijn wij ook leden en we gaan met uw privacy op dezelfde manier om als met onze eigen privacy. Wij delen dit Privacybeleid met u, zodat u op de hoogte bent van hoe wij met uw persoonlijke informatie omspringen en om u te vertellen over de moeite die wij doen om uw informatie veilig en vertrouwelijk te houden.

Lees onderstaande informatie alstublieft nauwkeurig, zodat u ons beleid en onze gebruiken met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke informatie begrijpt. Door gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot de Site, gaat u akkoord met dit Privacybeleid.

Dit beleid is uitsluitend van toepassing op informatie die verzameld wordt middels de Site (CitizenGO) en niet op informatie die verkregen wordt middels andere, geaffilieerde websites, websites van derde partijen of applicaties van derde partijen die kunnen doorverwijzen naar onze Site of die vanaf onze Site bereikt kunnen worden. Dit beleid is ook van toepassing op het contact dat u buiten het web ("offline") heeft met CitizenGO.

Dit beleid kan met de tijd veranderen, (zie Veranderingen aan het Privacybeleid [link]) en het blijven gebruiken van de Site impliceert de aanvaarding van die veranderingen. Lees en herlees dit beleid alstublieft van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Hoe dan ook zult u in geval van substantiële veranderingen geïnformeerd worden via het web en per e-mail.

b) Uw persoonlijke gegevens

In aanvulling op de gegevens die u ons aanlevert, verzamelen we ook enige aanvullende informatie die ons kunnen helpen onze campagnes te verbeteren en beter onze gezamenlijke missie te dienen om een brug te vormen tussen de wereld die we hebben en de wereld die de meeste mensen willen hebben. We verzamelen en gebruiken de volgende informatie:

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze Site of door uw deelname aan onze online campagnes. Hieronder valt de informatie die u verstrekt door u te registreren als lid, door petities te ondertekenen, door berichten te versturen aan opstellers van petities op onze site, of door het invullen van formulieren op de website van CitizenGO. We kunnen u ook om aanvullende informatie vragen wanneer u meldt dat u een probleem heeft met betrekking tot onze Site.
 • Archieven en kopieën van correspondentie (inclusief e-mail), als u contact met ons opneemt.
 • Reacties op vragenlijsten waaraan u heeft deelgenomen om ons te helpen om onze campagnes en activiteiten te focussen of vragenlijsten ontworpen voor onderzoeksdoeleinden. U bent niet verplicht tot deelname aan welke vragenlijst dan ook.
 • Details betreffende transacties die u verricht via onze Site, indien u een van die leden bent, die door hun generositeit CitizenGO en het werk dat wij samen doen financieel ondersteunen.
 • Bepaalde informatie over het gebruik van de CitizenGO-Site die hieronder beschreven wordt onder het kopje Data-tracking.
 • De locatie in de wereld (land, soms woonplaats) van waaruit u communiceert en of u CitizenGO-campagnes deelt met andere mensen.

We delen geen persoonlijke informatie, die u aan ons heeft toevertrouwd, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve voor zover beschreven in dit Privacybeleid.

 • Met wereldleiders, politici, massamedia en andere ontvangers aan wie u e-mailberichten stuurt middels onze online tools.
 • Met wereldleiders, politici, media en het algemene publiek op het moment dat u een petitie tekent of deelneemt aan een vragenlijst.
 • In het hiernavolgende leest u meer over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken in verband met bepaalde typen campagnes.

Petities en vragenlijsten

Voor petities en vragenlijsten die u heeft getekend of voltooid, behandelen we het volgende als publieke informatie:

 • uw naam,
 • woonplaats,
 • land en,
 • opmerkingen.

We zouden bijvoorbeeld een samenvatting van petities kunnen aanbieden, met uw persoonlijke opmerkingen, aan politici uit welk land dan ook, aan media, of aan andere doelwitten of ontvangers van onze campagnes. We zullen nooit uw (e-mail)adres publiceren, maar we zouden het wel aan een specifieke ontvanger kunnen verzenden als onderdeel van de petitie. Deze omgang met informatie in het kader van petities en vragenlijsten is een standaardpraktijk bij dit type actie. In geen geval zullen we uw e-mailadres of telefoonnummer bekendmaken zonder uw toestemming. We zouden wel uw opmerkingen, naast uw naam, woonplaats en land online beschikbaar kunnen stellen voor de media en het publiek. Als u ons toestemming geeft om uw persoonlijke opmerkingen per e-mail te versturen als onderdeel van een campagne, is CitizenGO niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van uw opmerkingen door de ontvangers van de campagnes.

E-mails versturen via CitizenGO

In bepaalde gevallen gebruiken we het platform voor het sturen van individuele e-mailberichten aan wereldleiders of andere ontvangers, alsmede brieven aan de redactie van diverse media, via onze Site. Deze berichten worden verstuurd in uw naam, met uw e-mailadres als afzender en uw volledige naam en contactinformatie als onderdeel van het e-mailbericht. Deze berichten zullen alleen namens u verzonden worden in zoverre u ons daartoe machtiging verleent, iedere keer opnieuw, door gebruik van de e-mail-tool op onze Site. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de berichten die u verzendt middels onze specifieke e-mail-tool. CitizenGO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van uw e-mail door de ontvangers van campagnes.

Donaties

Als u besluit een donatie te doen aan CitizenGO, zal uw creditcard-informatie uitsluitend gebruikt worden voor deze transactie middels ons veilige online betaalsysteem. CitizenGO bewaart geen creditcard-informatie.

Petities gestart door leden

CitizenGO laat ook aan leden de mogelijkheid om hun eigen campagnes te ontwikkelen, implementeren en aan te maken middels onze website-tools. Leden ontwikkelen deze campagnes op eigen titel en delen deze met vrienden, familie en anderen om een beweging te beginnen. Als deze petities laten zien dat ze significante steun kunnen genereren, kan het zijn dat CitizenGO besluit deze namens de gehele CitizenGO-gemeenschap verder te verspreiden naar een groter segment van haar leden. Door dit te doen, kan het zijn dat CitizenGO gebruikmaakt van de informatie die in eerste instantie werd aangeleverd door de persoon die de campagne heeft opgezet. U kunt deze informatie bewerken of aanpassen onder eigen verantwoordelijkheid. Hoewel leden hoofdverantwoordelijk blijven voor het afleveren van petities aan de geadresseerden, kan CitizenGO er in sommige gevallen ook voor kiezen om de petitie van een lid aan te bieden aan de geadresseerden van een campagne.

Als mensen tekenen om de campagnes van CitizenGO-leden te ondersteunen, verzamelen wij de informatie die zij invullen om verder met deze nieuwe deelnemers te kunnen communiceren over toekomstige campagnes en om het doel van CitizenGO te bevorderen. Deze nieuwe deelnemers kunnen altijd kiezen om al of niet te blijven als leden van CitizenGO.

CitizenGO kan aan het lid dat een campagne is begonnen e-mailadressen leveren van mensen die voor deze campagne getekend hebben, om zo waarde toe te voegen aan zijn inzet. Wanneer wij dit doen, en als voorwaarde voor het verkrijgen van e-mailadressen van degenen die getekend hebben voor deze campagne, eisen we van het lid dat de campagne is begonnen dat ondertekenaars de mogelijkheid wordt gegegeven om zich uit te schrijven voor het ontvangen van verdere e-mails verzonden door hem of haar. Wanneer leden hun eigen campagnes starten, kan CitizenGO dankberichten en correspondentie versturen, zowel namens het lid dat de campagne oorspronkelijk begonnen is als namens zichzelf.

c) Gegevensbescherming

Wanneer u uw persoonlijke gegevens met CitizenGO deelt, nemen wij stappen om ervoor te zorgen dat er veilig met uw informatie wordt omgesprongen. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht over het internet 100% gegarandeerd waterdicht worden beveiligd. Hoewel wij ernaar streven om de veiligheid van uw informatie zeker te stellen, kan CitizenGO dus de veiligheid van enige informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit dus op eigen risico. Op het moment dat wij de gegevens ontvangen, doet CitizenGO haar best om deze te beschermen binnen haar systemen. De veiligheid van uw informatie hangt mede van uzelf af. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om diverse onderdelen van onze Site te bereiken, los van de vraag of dit wachtwoord door u of door ons is geleverd. We vragen u dan ook uw wachtwoord met niemand te delen.

Onder bepaalde omstandigheden, als we vaststellen dat leden onze systemen misbruiken of met kwade intentie gebruiken, kunnen activiteiten worden gemeld bij de relevante wetshandhavende instanties. In zulke gevallen kan CitizenGO persoonlijke informatie, inclusief naam en adres, aan deze instanties bekendmaken.

d) Kinderen

CitizenGO vraagt of verzamelt geen persoonlijke identiteitsgegevens van kinderen. Bezoekers van de pagina beneden de leeftijd van 13 jaar, dienen assistentie te vragen aan hun ouders of wettelijke voogden bij het gebruik van de Site en dienen geen persoonlijke identiteitsgegevens aan de Site te verstrekken. Bezoekers beneden de leeftijd van 13 jaar dienen bijvoorbeeld niet te doneren, hun naam, adres, contactgegevens of andere informatie te verstrekken of gebruik te maken van de CitizenGO petitie-tool.

e) Cookies

Bepaalde delen van de website worden middels een wachtwoord beveiligd. We gebruiken cookies (kleine databestanden die gegenereerd worden in de internetbrowser van de gebruiker en die beheerd worden door deze browser) om u in staat te stellen terug te keren naar pagina’s die met een wachtwoord beveiligd zijn, zonder opnieuw het wachtwoord te hoeven invoeren, om de ervaring op de Site te optimaliseren door, bijvoorbeeld, bij te houden wat voor type e-mail u gebruikt, om de compatibiliteit van de Site met uw systeem te verhogen, of puur voor analytische doeleinden, zonder identificatie van de gebruiker.

Zie voor meer details het Cookies-beleid van CitizenGO.

f) Data-tracking URL

URL-adressen waarnaar wordt verwezen in e-mails kunnen een ID bevatten dat ons in staat stelt om de persoon die gebruikmaakt van onze website te herkennen. We gebruiken deze URL’s om het proces van het tekenen van petities en het invullen van vragenlijsten te versimpelen. Soms laten we een verkorte URL zien die verwijst naar een langere URL met een ID. We doen dit om het visuele aspect te versimpelen, om te voorkomen dat links worden afgebroken als u ze zou kopiëren en om de compatibiliteit met e-mailprogramma’s die geen lange URL’s aankunnen te verzekeren. Indien een korte URL getoond wordt in een e-mail, kunt u de complete URL zien in de adresbalk van uw browser wanneer u na een klik op de link de betreffende pagina bezoekt.

g) Links naar andere websites

CitizenGO kan middels links verwijzen naar websites van derde partijen en andere websites kunnen middels links verwijzen naar onze site. De websites van derde partijen opereren volgens hun eigen Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. CitizenGO heeft geen controle over deze websites van derden en door deze Site te gebruiken, accepteert u en aanvaardt u dat CitizenGO niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze websites, noch voor de inhoud ervan, noch voor advertenties, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op deze sites, en dat CitizenGO de inhoud van de site, de advertenties, producten of andere materialen niet noodzakelijk onderschrijft. Verder aanvaardt u en stemt u ermee in dat CitizenGO niet verantwoordelijk is, direct noch indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of naar bewering veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen geschonken aan enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen beschikbaar op of via zulke websites.

h) Toegang tot en correctie van uw persoonlijke gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en updaten door op de website de profielpagina van uw account te bezoeken en daar eventuele wijzigingen door te voeren. Indien u na een poging tot registratie hierin niet geslaagd bent, omdat u uw wachtwoord bent vergeten, heeft u de optie om te klikken op de link "Wachtwoord vergeten?" Dit zal u naar een pagina leiden waar u uw e-mailadres kunt opgeven. U ontvangt dan een e-mail met een link die eenmalig gebruikt kan worden om uw wachtwoord te resetten.

I) Veranderingen aan het Privacybeleid

CitizenGO mag dit beleid op ieder moment naar eigen goeddunken aanpassen of herzien.

Wij moedigen al onze gebruikers aan om deze pagina periodiek te bezoeken, om zo op de hoogte te blijven van ons huidige Privacybeleid.

Indien we enige substantiële wijzigingen doorvoeren in de wijze waarop we informatie verzamelen van het soort dat tot een bepaalde persoon te herleiden is en ons wordt aangeleverd door gebruikers, zullen wij een bericht op de thuispagina van onze Site plaatsen, de betreffende veranderingen op deze pagina opnemen en u op de hoogte stellen via e-mail.

Indien u wat voor vragen dan ook heeft omtrent dit Privacybeleid of uw persoonlijke informatie of de handelswijzen van deze website, schrijf dan aan citizengo@citizengo.org

De Nederlandse versie van dit Privacybeleid is slechts te uwer informatie. In geval van contradicties of vertaalfouten, is de Spaanse versie rechtsgeldig.

Laatste versie d.d. 1 September 2013.