Terms of use

Gebruiksvoorwaarden

CitizenGO.org levert haar diensten op het internet onder de volgende algemene voorwaarden:

TEN EERSTE. - In overeenstemming met de rapportageverplichtingen bevat in Artikel 10 van de (Spaanse) Wet 34/2002, van 11 juli, op Diensten van de Informatiemaatschappij en E-Commerce, worden de volgende gegevens getoond:

CitizenGO.org is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting CitizenGO, gevestigd op Calle Paseo de la Habana 200-28036 Madrid, met CIF-nummer G-86736998 en geregistreerd in het Spaanse Register van Stichtingen met nummer 1582.

De diensten die CitizenGO.org aanbiedt aan haar gebruikers, zijn die welke uiteindelijk binnen het CitizenGO.org-netwerk kosteloos worden aanboden, de kosteloosheid onder voorbehoud van verandering in overeenstemming met de negende clausule van deze voorwaarden. Sommige van de diensten die worden aangeboden vereisen voorafgaande registratie van de Gebruiker en zijn slechts beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van het CitizenGO.org-netwerk.

TEN TWEEDE. - Door het CitizenGO-netwerk te gebruiken, stemt de Gebruiker zonder voorbehoud in met deze algemene voorwaarden.

TEN DERDE. - De Gebruiker stemt ermee in om de aangeboden diensten niet te gebruiken voor activiteiten die tegen ingaan tegen de wet, moraal of publieke orde zijn en, in het algemeen, om deze te gebruiken onder deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker neemt ook de verantwoordelijkheid op zich om geen advertenties te verspreiden of commerciële activiteiten te ontplooien, of berichten te versturen onder een valse identiteit, of op enige manier die de oorsprong van het bericht verduistert.

TEN VIERDE. - CitizenGO.org treedt slechts op als een Dienst die communicatie tussen de partijen tot stand brengt en is niet verantwoordelijk voor enige inhoud die in tegenspraak is met de algemene voorwaarden, verzonden door deze partijen; de Gebruiker is de enige drager van verantwoordelijkheid aangaande de juistheid en legaliteit van deze inhoud. In het bijzonder verbiedt CitizenGO het gebruik van de Dienst voor het verzenden of adverteren van materialen die de verleners van de Dienst bekritiseren.

TEN VIJFDE. - De Gebruiker stemt ermee in de beperkingen die CitizenGO.org stelt aan het gebruik van de Dienst te respecteren.

TEN ZESDE. - CitizenGO.org kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige fouten die zouden kunnen optreden in de communicatie, inclusief verwijdering, incomplete overdracht of vertragingen in de overdracht en kan niet garanderen dat het netwerk te allen tijde operationeel is. Noch kan CitizenGO.org verantwoordelijk worden gesteld in geval een derde partij de veiligheidsmaatregelen die CitizenGO.org getroffen heeft doorbreekt en zich toegang verschaft tot de berichten of deze gebruikt om computervirussen te verspreiden.

CitizenGO.org heeft alle veiligheidsmaatregelen getroffen die juridisch vereist zijn voor de bescherming van persoonlijke gegevens aangeleverd door de Gebruiker. Niettemin kan CitizenGO.org niet de garantie bieden dat haar veiligheidssystemen absoluut waterdicht zijn, noch dat de gegevens die verzonden worden via het netwerk absoluut veilig en ondschendbaar zijn.

CitizenGO.org garandeert niet de legaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud, noch haar waarheid of nauwkeurigheid.

De links die de site aanbiedt aan haar gebruikers hebben uitsluitend het doel om informatie te vinden die reeds op het internet beschikbaar is. CitizenGO.org is niet de aanbieder van producten of diensten die op gelinkte sites beschikbaar zijn en erkent geen enkele verantwoordelijkheid voor zulke producten of diensten.

CitizenGO.org heeft geen controle over het gebruik dat door gebruikers wordt gemaakt van het portaal en kan niet garanderen dat zij dit doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

TEN ZEVENDE. - CitizenGO.org kan de Dienst onderbreken of de relatie met de Gebruiker met onmiddelijke ingang stopzetten, indien gedetecteerd wordt dat de Gebruiker gebruikmaakt van haar website of van de aangeboden diensten op een manier die in tegenspraak is met deze algemene voorwaarden.

TEN ACHTSTE. - CitizenGO.org behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van welke dienst dan ook op te schorten, waarbij het voldoende is dit te communiceren op het op het toegangsscherm van de Dienst met een voorafgaande kennisgeving van vijftien (15) dagen. CitizenGO.org behoudt zich ook het recht voor om op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, aanpassingen te doen in de presentatie van de site of de diensten en de voorwaarden die gelden voor het gebruik van genoemde site en diensten.

TEN NEGENDE. - CitizenGO.org kan op ieder moment deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden introduceren, inclusief het afschaffen van de kosteloosheid. Deze veranderingen zullen pas gelden vanaf het moment dat zij zijn ingegaan.

TEN TIENDE. - De Gebruiker aanvaardt dat de persoonlijke gegevens die hij of zij verstrekt heeft of nog gaat verstrekken aan CitizenGO.org, verwerkt kunnen worden in een bestand met persoonlijke gegevens. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het opstellen van statistieken, adverteren volgens persoonlijke voorkeuren, uitschrijven van competities, servicemanagement en incidentmanagement (Privacybeleid).

CitizenGO.org zal verantwoordelijkheid dragen voor de bestanden die als zodanig worden opgebouwd. De eigenaar van de gegevens zal te allen tijde het recht hebben op toegang tot deze gegevens in het bestand en kan zijn recht doen gelden om deze te wijzigen of om deze te laten verwijderen of ertegen te protesteren onder de voorwaarden van de geldende wetgeving omtrent gegevensbescherming. Indien de eigenaar van de gegevens dit wenst te doen, zal hij of zij een ondertekende e-mail sturen aan CitizenGO.org (citizengonl@citizengo.org), waarin duidelijk het betreffende e-mailadres van de eigenaar wordt aangegeven, zodat CitizenGO.org kan reageren op het verzoek.

De toestemming voor het verwerken en versturen van uw persoonlijke gegevens zal te allen tijde kunnen worden ingetrokken door middel van een geschreven bericht aan de eigenaar van het bestand, CitizenGO.org, via het bovenstaande e-mailadres.

TEN ELFDE. - Toestemming is verleend om de inhoud geplaatst op www.citizengo.org te kopiëren, distribueren en/of modificeren, behalve die inhoud waarvan expliciet is aangegeven dat deze valt onder de voorwaarden van de Creative Commons.

TEN TWAALFDE. - De partijen, expliciet hun eigen jurisdictie verwerpende, aanvaarden de Spaanse wet als de wet die van toepassing is op de algemene voorwaarden, en zijn onderworpen aan de gerechtshoven en tribunalen van Madrid voor het oplossen van enige geschillen die hieromtrent zouden kunnen ontstaan.

Dit is een kopie in het Nederlands van het Spaanse origineel. De juridische informatie op deze pagina dient slechts ter informatie. In geval van contradicties of vertaalfouten, is de Spaanse versie rechtsgeldig.

Laatste versie d.d. 1 September 2013.