privacy

Polityka prywatności

a) Wprowadzenie

b ) Dane osobowe

c ) Bezpieczeństwo danych

d ) Dzieci

e) Cookies

f ) Dane śledzenia URL

h ) Linki do innych stron internetowych

i) Zmiany w Polityce Prywatności

a) Wprowadzenie

Niniejsza strona internetowa, CitizenGO.org (włączając w nią wszystkie przetłumaczone wersje zwane dalej jako „Strony") jest własnością CitizenGO (zwaną dalej „my ", „nas").

CitizenGO jest zobowiązana do ochrony prywatności w Internecie. Również jesteśmy członkami CitizenGO i zarządzamy prywatnością innych jak naszą własną. Dzielimy się z Tobą niniejszą polityką prywatności po to, abyś był informowany o tym, jak traktujemy Twoje dane osobowe oraz aby powiedzieć o naszym wysiłku wkładanym w to, aby zachować Twoje informacje bezpiecznie i poufnie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym, co następuje po to, aby zrozumieć naszą politykę i zasady traktowania i zarządzania Twoimi danymi osobowymi. Używając lub mając dostęp do strony, zgadzasz się poniższą polityką prywatności.

Zasada ta ma zastosowanie tylko do informacji gromadzonych przez Stronę ( CitizenGO ) i nie ma zastosowania do informacji zebranych przez inne powiązane strony internetowe, strony trzecie oraz aplikacje trzecich stron, które mogą przekierowywać na nasze strony i które mogą być dostępne z naszych stron. Ta zasada odnosi się również do kontaktu poza siecią („offline”) pomiędzy użytkownikiem a CitizenGO.

Polityka ta może się zmieniać w czasie, (patrz Zmiany w polityce prywatności [link] ), a dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z przyjęciem tych zmian . Prosimy czytać i przeglądać politykę regularnie, aby być na biężąco z wszystkimi zmianami. W każdym przypadku, jeśli dokonamy istotnych zmian, będziemy publikować informacje o nich na naszej stronie internetowej oraz zostaniesz o nich poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.

b) Dane osobowe

Oprócz informacji, które udostępniasz, zbieramy także kilka dodatkowych informacji  w celu pomocy w udoskonaleniu naszych kampanii i temu, aby lepiej służyć naszej misji, które wypełnia lukę pomiędzy światem, jaki mamy i światem, jaki większość osób chciałabym mieć. Gromadzimy i wykorzystujemy następujące informacje:

·         Informacje podawane przez wypełnianie formularzy na naszej stronie lub poprzez uczestnictwo w naszych kampaniach online. Obejmuje to informacje podane przez Ciebie podczas rejestracji jako członek, podpisywania petycji, wysyłania wiadomości do ludzi, którzy stoją na czele kampanii za pośrednictwem naszej strony lub wypełniania formularzy na stronie internetowej CitizenGO . Możemy także poprosić o dodatkowe informacje, kiedy mówią o problemie dotyczącym naszej strony.

·         Dane i kopie korespondencji (w tym e-mail), kiedy kontaktujesz się z nami.

·         Odpowiedzi na ankiety, które zostały utworzone po to, aby pomoc ukierunkować nasze kampanie i działania albo na te, które są przeznaczane do celów badawczych. Nie jest wymagane, aby odpowiedzieć na każdą z tych ankiet.

·         Szczegóły transakcji można uzyskać za pośrednictwem naszej strony, jeśli jesteś jednym z członków, którzy w swojej hojności wspierają finansowo CitizenGO i pracę, którą wspólnie wykonujemy.

·         Pewne informacje na temat korzystania z witryny CitizenGO opisane poniżej w  sekcji Kontroli Danych.

·         Miejsce na świecie (kraj lub czasami miasto), z którego jesteś i z którego rozpowszechniasz innym kampanie CitizenGO.

Nie udostępniamy danych osobowych, które przekazałeś nam bez wyrażenia zgody, z wyjątkiem tych wyróżnionych w polityce prywatności.

Ponadto, za Twoją zgodą oraz w ramach standardowej praktyki, dzielimy się niektórymi Twoimi informacjami  z następującymi grupami:

·         Z przywódcami, liderami, politykami, mediami  innymi odbiorcami, i innych odbiorców, do których wysyłasz wiadomości e-mail, jeśli decydujesz się korzystać z naszych narzędzi online.

·         Z przywódcami, politykami, mediami i ogółem społeczeństwa, jeśli podpisujesz petycję albo uczestniczysz w ankiecie.

·         W następnych wierszach dowiesz się więcej o tym, jak korzystać z danych osobowych w odniesieniu do niektórych rodzajów kampanii.

Petycje i ankiety

W ramach petycji i ankiet podpisanych lub zakończonych, za informację publiczną uważamy:

● imię i nazwisko,

● miasto,

● kraj i

● komentarze.

Na przykład, możemy przedstawić podsumowanie petycji, z Twoimi komentarzami, politykom, z całego świata, mediom, lub użyć ich do innych celów lub przesłać do odbiorców naszych kampanii. Nigdy nie będziemy publikować Twojego adresu e-mail, ale możemy przekazać go do konkretnego odbiorcy w ramach wniosku. To zarządzanie informacjami dla żądań i badań jestrutynową praktyką w tego typu działania. W żadnym przypadku nie będziemy podawać Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, bez twojej zgody. Możemy również Twój komentarz, wraz z nazwiskiem, miastem i krajem udostępnić mediom i sieci publicznej. Po upoważnieniu nas do upublicznienia osobistej poczty e-mail w ramach kampanii, CitizenGO nie ponosi odpowiedzialności za treści lub korzystanie z poczty e-mail przez odbiorców kampanii.

Wysyłanie e-maili przez CitizenGO

W niektórych przypadkach możemy korzystać z platformy do wysyłania pojedynczych wiadomości e-mail do światowych przywódców lub innych odbiorców, a także z listy do redakcji różnych mediów za pośrednictwem naszej strony. Wiadomości te są wysyłane w Twoim imieniu, za pomocą wiadomości e-mail z Tobą w roli nadawcy, z podaniem pełnego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych podanych jako część wiadomości e-mail . Wiadomości będą wysyłane tylko w Twoim imieniu w zakresie, który autoryzujesz, używając narzędzi z naszej strony. Ty sam jesteś odpowiedzialny/a za wiadomości, które można wysyłać za pomocą naszego konkretnego narzędzia. CitizenGO nie ponosi odpowiedzialności za treści lub korzystanie z poczty e-mail dokonanych przez odbiorców kampanii.

Darowizny

Jeśli zdecydujesz się dokonać wpłaty do CitizenGO, dane karty kredytowej zostaną wykorzystane wyłącznie do transakcji za pośrednictwem naszego bezpiecznego systemu płatności online. CitizenGO nie zachowuje informacje o karcie kredytowej.

Wnioski zainicjowana przez Członków

CitizenGO pozwala również użytkownikom na opracowywanie, wdrażanie i tworzenie własnych kampanii i petycji w naszym serwisie. Członkowie rozwijają te kampanie w imieniu własnym i dzielą się nimi z przyjaciółmi, rodziną i innymi, co wywołuje odpowiednie poruszenie. Jeżeli wnioski te wykazują zdolność do generowania znacznego wsparcia, CitizenGO może przekazać je w imieniu całej społeczności CitizenGO do szerszych grup naszych członków. Dzięki temu CitizenGO może wykorzystać informacje pierwotnie przewidziane przez osobę, która zainicjowała kampanię. Możesz edytować lub modyfikować te informacje na własną odpowiedzialność. Podczas gdy członkowie ponoszą główną odpowiedzialność za dostarczanie petycje do odbiorców, w niektórych przypadkach CitizenGO może również dostarczyć petycję stworzoną przez członków do adresatów kampanii.

Kiedy ludzie podpisują się, aby wesprzeć kampanię członków CitizenGO, zbieramy informacje, aby móc wysyłać komunikaty do tych nowych uczestników na temat przyszłych kampanii i promować cele CitizenGO. Nowi uczestnicy zawsze mogą zdecydować się na pozostanie członkami CitizenGO albo nie.

CitizenGO jest w stanie zapewnić członkom, którzy zainicjowali kampanię, adresy e-mail osób, które się pod nią podpisały, aby dowartościować ich wysiłek. Gdy to zrobimy, a jako warunek do otrzymania wiadomości e-mail osób, które podpisały kampanię, będziemy wymagać od członka, który rozpoczął kampanię, możliwości sygnatariuszom rezygnacji z przyszłych e-maili wysyłanych przez członka. Kiedy członkowie rozpoczynają własne kampanie, CitizenGO może wysyłać wiadomości z podziękowaniami i inną korespondencją, zarówno w imieniu użytkownika, który pierwotnie rozpoczął kampanię, jak również w imieniu CitizenGO .

c) Bezpieczeństwo danych

Gdy podajesz swoje dane osobowe CitizenGO, podejmujemy kroki w celu zapewnienia prawidłowej obsługi tych informacji. Niestety, żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie może być gwarantowana w 100 % jako bezpieczna. W rezultacie, podczas gdy staramy się chronić bezpieczeństwo informacji, CitizenGO nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które przekazujesz nam, a czyniąc to, robisz to na własne ryzyko. Po otrzymaniu tej informacji, CitizenGO dokłada wszelkich starań, aby chronić te informacje bezpiecznie w naszych systemach. Bezpieczeństwo Twoich danych zależy również od Ciebie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do różnych części naszej strony, niezależnie od tego, czy hasło zostało dostarczone przez Ciebie lub przez nas. Prosimy, aby nie udostępniać hasła nikomu.

W pewnych okolicznościach, jeśli stwierdzimy, że członkowie nadużywają naszego systemu , lub korzystają z niego w sposób złośliwy, działania takie mogą być zgłoszone do władz odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa. W takich przypadkach, CitizenGO może ujawnić dane osobowe odpowiednim organom, wraz z nazwiskiem i adresem.

d) Dzieci

CitizenGO nie wymaga podania danych osobowych na temat dzieci. Odwiedzający stronę, którzy są w wieku poniżej 13 powinni zwrócić się o pomoc rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku korzystania z witryny i nie podawać żadnych danych osobowych identyfikacyjnych na stronie. Na przykład, użytkownicy poniżej 13 roku życia nie powinni przekazywać darowizny chroniąc swoje nazwisko,  adres, informacje kontaktowe lub inne informacje, a także nie powinni korzystać z głównych narzędzi CitizenGO.

e) Cookies

Niektóre sekcje strony internetowej są chronione hasłem . Używamy plików cookie (małe pliki danych, które są generowane w przeglądarce użytkownika Internetu i są pod kontrolą przeglądarki), aby umożliwić powrót do stron internetowych, które są chronione hasłem, bez konieczności ponownego wprowadzania klucza, w celu optymalizacji działania serwera przez, na przykład, śledzenie rodzaju skrzynki e-mail, której używasz, aby zwiększyć zgodność z witryny systemu lub dla celów czysto analitycznych, które nie obejmują identyfikacji użytkownika.

Zobacz więcej szczegółów na temat polityki Cookies  polityki Cookies  z CitizenGO .

f) Dane śledzenia URL

Adresy URL, o których mowa w wiadomości e-mail mogą zawierać identyfikator, który pozwala nam rozpoznać osobę podejmującą działania na naszej stronie. Używamy tych adresów URL, aby uprościć proces podpisywanie petycji i wypełniania ankiet. Czasem wyświetlana jest skrócona wersja URL, który odnosi się do dłuższego URL z identyfikatorem. Robimy to, aby ułatwić wyświetlanie, aby zapobiec uszkodzeniu linków podczas kopiowania, a także w celu zapewnienia zgodności z programami pocztowymi, które nie obsługują długich adresów URL. Kiedy krótki adres URL będzie wyświetlony w e-mailu, będzie można zobaczyć pełny adres URL w pasku adresu przeglądarki, jeśli adres dotyczy dostępu do strony internetowej.

g) Linki do innych stron internetowych

CitizenGO może zawierać linki do stron osób trzecich i innye witryny internetowych mogą zawierać linki do naszej witryny. Do stron internetowych, które działają według własnych zasad użytkowania i polityki prywatności. CitizenGO nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi stron trzecich. A za pomocą tej witryny użytkownik potwierdza i zgadza się, że CitizenGO nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych osób trzecich, nie popiera ich i nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że CitizenGO nie ponosi odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z zastosowaniem lub podaniem treści, reklamy, produktu lub innych materiałów z tych stron lub dostępnych na nich .

h) Dostęp i korekta do Państwa Danych Osobowych

Możesz przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe poprzez dostęp do strony internetowej i na stronę swojego profilu konta oraz dokonywania tam zmian. Jeśli po próbie rejestracji nie byłeś w stanie tego zrobić, jeśli nie pamiętasz hasła, masz możliwość, aby kliknąć na link „Zapomniałem hasła ", a to prowadzi do strony, gdzie można podać swój adres e-mail. Następnie otrzymasz e-mail z linkiem , że mogą być użyte tylko raz, aby zresetować hasło.

i) Zmiany w Polityce Prywatności

CitizenGO może zmienić niniejszą politykę w każdej chwili według własnego uznania .

Zachęcamy wszystkich naszych użytkowników do okresowego odwiedzania tej strony, aby zapoznać się z naszą obecną polityką prywatności .

Jeżeli dokonamy istotnych zmian w sposobie gromadzenia i wykorzystywanie informacji osobowych przekazanych przez użytkowników, informację taką zamieścimy na stronie głównej naszej witryny, będzie zawierać te zmiany na tej stronie i powiadamiać pocztą e-mail.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki prywatności na swoich danych osobowych lub praktyk tej strony, proszę napisz do citizengo@citizengo.org

Wersja polski tej polityki prywatności jest tylko w celach informacyjnych . W przypadku sprzeczności i błędów w tłumaczeniu, wersja hiszpańska przeważa.

Aktualizacja w dniu 1 września 2013 roku.