O zaostrzenie kary za gwałt

O zwiększenie kary za gwałt

 

O zaostrzenie kary za gwałt

050.000
  22.585
 
22.585 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

O zaostrzenie kary za gwałt

Przestępstwo gwałtu należy do najokrutniejszych czynów, do jakich zdolny jest człowiek. Liczba gwałtów dokonywanych w Polsce utrzymuje się od lat na podobnym poziomie. To oznacza, że z jednej strony udaje się przeciwdziałać możliwej rosnącej liczbie tego rodzaju przestępstw, ale też nie prowadzi się skutecznych działań prowadzących do zmniejszenia się tej liczby. W tej sytuacji rozsądne jest zaproponowanie Ministrowi Sprawiedliwości podwyższenia wymiaru kary za gwałt opisanej w art. 197 ust. 1 KK, aby wynosił od od 3 lat do 25 lat pozbawienia wolności (obecnie od 2 do 12 lat) i tym samym kwalifikował się wyłącznie jako zbrodnia, a nie jedynie występek (tak określa się przedstępstwa, za które wymierza się karę niższą od 3 lat pobawienia wolności).

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Petycja o zaostrzenie kary za gwałt

P.T.
Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro

Panie Ministrze,
za przestępstwo gwałtu określone w 
art. 197 ust. 1 KK przewidywana jest kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Oznacza to, że tak okrutne przestępstwo nie zawsze musi być zakwalifikowane do kategorii zbrodni, lecz może zostać uznane jedynie za występek w świetle prawnokarnej terminologii. Ta kwalifikacja wydaje się nieadekwatna w stosunku do czynu, jakim jest wskazane przestępstwo.

Ponadto, nie ulega wątpliwości, że zaostrzenie kary może być jednym z czynników wpływających na zmniejszenie się liczby tego typu przestępstw.

Zwracam się do Pana Ministra z petycją o inicjatywę ustawodawczą zakładającą zmianę wymiaru kary określonego w art. 197 ust. 1 KK na wymiar od 3 lat do 25 lat pozbawienia wolności.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

O zaostrzenie kary za gwałt

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  22.585
 
22.585 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.