Zasady użytkowania

CitizenGO.org zapewnia usługi w Internecie na następujących warunkach:

FIRST . - Zgodnie z obowiązkiem przekazywania informacji zawartych w artykule 10 ustawy 34/2002 , z dnia 11 lipca , do usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego , następujące dane przedstawiono :

CitizenGO.org jest własnością i jest zarządzana przez Fundację CitizenGO przy Calle Paseo de la Habana 200-28036 Madrycie z numerem CIF G- 86736998 i zarejestrowana w Rejestrze Fundacji z numerem 1582 .

Usługi oferowane przez CitizenGO.org do swoich użytkowników są tymi usługami, które są dostępne w sieci CitizenGO.org , bezpłatnie, jest to przedmiotem okoliczności zmienić zgodnie z pkt dziewięciu w tych warunkach . Niektóre z oferowanych usług wymaga wcześniejszej rejestracji użytkownika, a są dostępne tylko przez zarejestrowanych użytkowników sieci CitizenGO.org .

DRUGA . - Za pomocą sieci CitizenGO.org ,Użytkownik potwierdza, bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków .

TRZECIA . - Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług sprzecznych z prawem , moralnością, porządkiem publicznym i aby z uskug tych korzystać na tych warunkach. Komisja zobowiązała się również ponieść odpowiedzialność, aby nie przeprowadzać żadnych reklam lub wysłać wiadomości przy użyciu fałszywej tożsamości , lub w jakikolwiek sposób , który ukrywa pochodzenie wiadomości.

CZWARTA . - CitizenGO.org działa wyłącznie jako usługa, która zapewnia komunikację pomiędzy stronami, a nie jest nie ponosi odpowiedzialności za treści przeciwnie do ogólnych warunków, które mogą być przesyłane przez strony. Użytkownik nie jest tylko przedmiotem odpowiedzialności za prawidłowość i zgodność z prawem  tej zawartości . W szczególności zabrania się korzystania z Usługi do wysyłania  materiałów reklamowych, które krytykują usługodawców .

PIĄTA . -Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń nałożonych na korzystanie z Serwisu przez CitizenGO.org .

SZÓSTY . - CitizenGO.org nie może być odpowiedzialne za wszelkie awarie , które mogą wystąpić w komunikacji , w tym usunięcie, niepełną transmisję lub opóźnienia w remisji i nie może zagwarantować , że sieć działa w każdym czasie . CitizenGO.org nie będzie odpowiedzialny w przypadku osób trzecich , łamiących zabezpieczenia środków ustanowionych przez CitizenGO.org , a zyskując dostęp do wiadomości, używa ich do przesyłania wirusów komputerowych .

CitizenGO.org przyjęła wszystkie środki bezpieczeństwa , które są wymagane są prawem do ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika . Jednak CitizenGO.org nie może zagwarantować absolutnej niewrażliwości swoich systemów bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych przesyłanych przez sieć .

CitizenGO.org nie gwarantuje legalności , rzetelności i przydatności treści , ani jej prawdziwości lub dokładności .

Linki, które strona oferuje użytkownikom tylko na celu znalezienie samej informacji, dostępne są w Internecie . CitizenGO.org nie oferuje ani sprzedaje produktów i usług dostępnych na powiązanych stronach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie takie produkty lub usługi .

CitizenGO.org nie może kontrolować sposobu wykorzystania przez użytkowników portalu i zagwarantować , że będą postępować zgodnie z tymi warunkami .

SIÓDMY . - CitizenGO.org może natychmiast przerwać lub zakończyć działanie usługi oraz zakończyć współpracę z użytkownikiem,, jeżeli wykryje , że korzystanie z jego strony internetowej lub usług oferowanych na niej jest sprzeczne z niniejszymi warunkami.

ÓSMY . - CitizenGO.org posiada prawo do zaprzestania świadczenia wszelkich usług w ramach sieci, jest wystarczająca do komunikowania się poprzez duży ekran, przez 15 dni.  Ma również prawo do zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia strony, Warunków lub Usług i Warunków wymaganych do ich stosowania .

DZIEWIĄTA. - CitizenGO.org może w każdym czasie zmienić te warunki, lub wprowadzić nowe warunki użytkowania, w tym rozwiązanie bezinteresowności . Zmiany te stosuje się tylko po ich wejściu w życie .

DZIESIĄTA . - Użytkownik zgadza się , że dane osobowe dostarczone lub które mają być dostarczone w przyszłości do CitizenGO.org , mogą być przetwarzane w pliku danych osobowych . Dane te mogą być wykorzystane do celów statystycznych, reklamy w zależności od preferencji użytkowników, przeprowadzanie konkursów, serwisem i zarządzanie incydentami [Link do Polityka prywatności] .

CitizenGO.org będzie odpowiadać za pliki tak utworzone. Właściciel danych zawsze będzie miał prawo dostępu do plików i może skorzystać z prawa do ich zmiany , a także prawa do odstąpienia i opozycji na warunkach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych . W tym celu właściciel danych będzie wysłać podpisaną wiadomość do CitizenGO.org (citizengo@citizengo.org ) , wskazując wyraźnie na adres e-mail właściciela , aby CitizenGO . org mogło dostarczyć odpowiedzi na wniosek .

Zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych będzie wycofać w dowolnym czasie poprzez pisemne zawiadomienie na właściciela pliku, CitizenGO.org na adres poczty elektronicznej , o którym mowa powyżej.

JEDENASTA - Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i / lub modyfikację treści zamieszczonych na www.citizengo.org - chyba wyjątkiem , że wskazana w wyraźny sposób, na warunkach Creative Commons.. www.citizengo.org-except

DWUNASTA. - Strony , wyraźnie rezygnując z własnych przywilejów, przyjmują hiszpańskie prawa jako obowiązujące prawa o ogólnych warunkach i są przedmiotem do sądów i trybunałów Madrytu do rozwiązywania wszelkich sporów z niej wynikających .

 

Aktualizacja w dniu 1 września 2013 roku.