privacy

Pravidlá ochrany osobných údajov

a) Úvod

Webová stránka CitizenGO.org (vrátane všetkých preložených verzií, ďalej už len „Stránka“ alebo "portál") je vlastníctvom CitizenGO (nižšie „my“ alebo „nás“).

CitizenGO rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa k ochrane vašich osobných údajov. My sami sme tiež členmi CitizenGO a vaše osobné údaje chránime rovnakým spôsobom ako naše vlastné. Tieto Pravidlá osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) informujú o našich postupoch pri ochrane osobných údajov a pri dodržiavaní dôvernosti a zabezpečenia informácií.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúci text, aby ste porozumeli, akými zásadami sa riadime a ako postupujeme pri používaní a spracovávaní vašich osobných údajov. Používaním tejto stránky alebo vstúpením na ňu súhlasíte s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

Tieto Pravidlá sa vzťahujú iba na údaje získané prostredníctvom Stránky (CitizenGO) a nevzťahujú sa na údaje získané prostredníctvom iných pridružených stránok a aplikácií tretích strán, ktoré môžu byť presmerované na našu Stránku, alebo ktoré môžu byť prístupné z našej Stránky. Tieto pravidlá zahŕňajú aj kontakt medzi vami a CitizenGO mimo internetu (“offline”).

Tieto pravidlá sa môžu v prípade potreby zmeniť, (viď Zmeny v rámci Pravidiel ochrany osobných údajov) a tým, že budete pokračovať v používaní Stránky, implicitne akceptujete tieto zmeny. Prečítajte si a pravidelne kontrolujte tieto Pravidlá, aby ste sa zoznámili s ich aktualizáciami. V prípade, že urobíme závažné zmeny, zverejníme ich na našej web stránke a budeme vás o nich informovať prostredníctvom emailu.

b) Vaše osobné údaje

Okrem údajov, ktoré nám poskytnete, zbierame aj ďalšie informácie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše kampane a lepšie slúžiť našej spoločnej misii: preklenúť most medzi svetom aký máme, a svetom, v akom by sme chceli žiť. Zhromažďujeme a používame nasledujúce informácie:

 • Údaje, ktoré poskytnete pri vyplnení akéhokoľvek formulára na našej Stránke alebo zúčastnením sa našej on-line kampani. To zahŕňa aj údaje, ktoré poskytnete pri registrácií, pri podpísaní petície, alebo pri odosielaní správ ľuďom, ktoré zastrešujú kampane na našej Stránke. Ak nám budete avizovať problémy týkajúce sa našej Stránky, môžeme od vás požadovať doplňujúce informácie.
 • Záznamy a kópie korešpondencie (vrátane emailu), keď nás kontaktujete.
 • Odpovede na otázky v prieskumoch, do ktorých ste sa zapojili, aby ste nám pomohli lepšie zacieliť naše kampane a aktivity, alebo ktoré slúžia na výskumné účely. Vyplnenie týchto dotazníkov nie je povinné.
 • Detaily transakcií, ktoré realizujete prostredníctvom našej Stránky, ak ste jedným z našich členov, ktorý vo svojej štedrosti finančne podporuje nás a našu spoločnú prácu.
 • Niektoré informácie týkajúce sa používania stránky CitizenGO sú popísané nižšie v časti Monitorovanie dát
 • Miesto vo svete (krajinu a niekedy mesto), z ktorého komunikujete či zdieľate kampane CitizenGO.


Nikdy nezdieľame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli bez vášho explicitného súhlasu, pokiaľ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nie je uvedené inak. S vaším explicitným súhlasom zdieľame niektoré údaje o vás s týmito skupinami:

 • So svetovými lídrami, politikmi, masmédiami a inými prijímateľmi, ktorým posielate emailové správy pomocou on-line nástrojov na stránke CitizenGO.
 • So svetovými lídrami, politikmi, médiami a s verejnosťou, keď podpíšete petíciu alebo sa zúčastníte prieskumu.
 • S lokálnym partnerom a s miestnou neziskovou organizáciou, ktorá reprezentuje CitizenGO vo vašej krajine.


Nižšie by sme vám chceli ozrejmiť ako používame vaše osobné údaje v závislosti od typu kampane.

Petície a prieskumy verejnej mienky

Pri petíciách a hromadných pripomienkach, ktoré ste podpísali, beriete na vedomie, že pre riadne uplatnenie petície alebo hromadnej pripomienky musí byť táto petícia či hromadná pripomienka aj s Vašimi osobnými údajmi doručená adresátovi petície alebo hromadnej pripomienky. Pre účely petície a hromadnej pripomienky je možné adresátovi petície, resp. hromadnej pripomieny doručiť tieto údaje:

 • vaše meno a priezvisko
 • adresu trvalého bydliska
 • PSČ
 • komentáre

Napríklad, podpisovú listinu petície môžeme spolu s vašim komentárom poskytnúť politikom, médiám alebo príjemcom našich kampaní. Vašu adresu nikdy nezverejníme, avšak môžeme ju predložiť konkrétnemu príjemcovi ako súčasť petície. Tento spôsob spravovania petícií a výskumov je rutinnou záležitosťou pre tento druh činnosti. Za žiadnych okolností bez vášho súhlasu neposkytneme vašu emailovú adresu alebo telefónne číslo. Taktiež môžeme vaše komentáre spolu s vaším menom, mestom a krajinou sprístupniť médiám alebo zverejniť na internete. Keď nás v rámci nejakej kampane oprávnite na to, aby sme zdieľali váš súkromný email s príjemcami kampane, CitizenGO nie je zodpovedné za to, akým spôsobom títo príjemcovia použijú váš email.

Zasielanie e-mailov prostredníctvom CitizenGO

Portál CitizenGO umožňuje v niektorých prípadoch zasielanie emailových správ svetovým lídrom, médiám, či iným prijímateľom. V takom rozsahu, a len v tých konkrétnych prípadoch, v ktorých od vás k tomu dostaneme poverenie, zašleme email prostredníctvom emailového nástroja na našom portáli aj vo vašom mene. Súčasťou takéhoto emailu budú vaše kontaktné informácie, adresátom budete vy, vaše meno a vaša emailová adresa. V prípade, že zašlete email prostredníctvom nášho nástroja vy, zodpovednosť zaň je na vašej strane. CitizenGO nie je zodpovedné za to ako váš email použijú adresáti kampaní, ktoré ste podporili.

Príspevky

Ak sa rozhodnete zaslať príspevok CitizenGO, údaje o vašej kreditnej karte budú použité iba pre zabezpečenie transakcie cez náš bezpečný on-line platobný systém. CitizenGO neuchováva žiadne informácie o vašej platobnej karte.

Petície iniciované členmi

CitizenGO umožňuje svojim členom, aby na jeho portáli pripravili, spustili a propagovali vlastné kampane a petície. Členovia vytvárajú tieto kampane v ich vlastnom mene a zdieľajú ich s priateľmi, rodinou a ďalšími, aby vytvorili sociálne hnutie. Petície, ktoré majú potenciál získať značný počet podpisov, môže CitizenGO preposlať v mene celej komunity väčšej skupine svojich členov.

V tom prípade môže CitizenGO použiť informácie poskytnuté tvorcom kampane. Tieto informácie môžete upraviť či pozmeniť podľa vlastného uváženia. Aj keď hlavnú zodpovednosť za zaslanie petícií príjemcom kampane nesie hlavne člen CitizenGO, v individuálnych prípadoch sa môže CitizenGO tiež rozhodnúť rozoslať petíciu svojich členov jej príjemcom.

Keď ľudia svojím podpisom vyjadria podporu kampani organizovanú členom CitizenGO, ukladáme si informácie, ktoré poskytnú, aby sme týmto novým účastníkom mohli zaslať informácie o budúcich kampaniach a podporiť ciele CitizenGO. Títo noví účastníci sa môžu vždy rozhodnúť či chcú zostať členmi CitizenGO, alebo nie.

CitizenGO môže poskytnúť organizácii, ktorá iniciovala kampaň emailové adresy ľudí, ktorí ju podpísali, aby tak dodalo jej úsiliu pridanú hodnotu. V prípade, že to urobíme, vyžadujeme od iniciátora kampane, aby v emailoch, ktoré zašle na tieto emailové adresy, dal ich príjemcom možnosť odhlásiť sa z odoberania jeho emailov. Keď členovia spustia svoje vlastné kampane, CitizenGO môže zasielať ďakovné správy a ďalšiu korešpondenciu v mene člena, ktorý kampaň inicioval, ako aj vo svojom mene.

c) Bezpečnosť dát

Ak poskytnete vaše osobné údaje CitizenGO, urobíme všetky potrebné kroky preto, aby boli vaše informácie v bezpečí. Žiaľ, na internete nie je možné garantovať 100% bezpečnosť pri prenose dát. Preto, aj keď robíme všetko čo je možné, aby sme zabezpečili bezpečnosť prenosu dát, ak nám zasielate nejaké informácie, nie je možná úplná garancia bezpečnosti a robíte to na vlastné nebezpečenstvo. Akonáhle tieto informácie prijmeme, CitizenGO urobí všetko preto, aby ich zabezpečilo vo svojich systémoch. Bezpečnosť vašich informácii však závisí aj od vás. Heslo, ktoré používate na prístup do CitizenGO ste povinný uchovávať v tajnosti, a to bez ohľadu na to či bolo toto heslo vygenerované našim systém, alebo ste si ho zvolili sami. Žiadame vás, aby ste vaše heslo nikomu neprezradili.

V prípade zistenia, že členovia zneužívajú náš systém, alebo ho používajú škodlivým spôsobom, nahlásime orgánom činným v trestnom konaní ich totožnosť vrátane mena a adresy.

d) Deti

CitizenGO nevyžaduje a neuchováva osobné identifikačné údaje detí. Návštevníci nášho portálu, ktorí majú menej ako 13 rokov, smú používať túto stránku len pod dozorom svojich rodičov alebo právnych zástupcov a nemali by nám poskytovať žiadne osobné identifikačné údaje. Návštevníci, ktorí majú menej ako 13 rokov by nám nemali zasielať finančné príspevky, poskytovať svoje meno, adresu, kontaktné alebo iné informácie, ani využívať CitizenGO nástroje na zasielanie emailov.

e) Používanie súborov cookies

Niektoré časti internetovej stránky sú chránené heslom. Používame cookies (malé dátové súbory, ktoré sú generované v internetovom prehliadači používateľa a sú pod kontrolou vášho prehliadača) na to, aby sme vám umožnili vrátiť sa na webovú stránku, ktorá je chránená heslom bez toho, aby ste museli znovu zadávať heslo. Ďalej ich používame na skvalitnenie zážitku z prezerania stránky, napríklad tým, že sledujeme aký typ emailu používate, aby sme zvýšili kompatibilitu s naším webovým systémom, ale aj na čisto analytické účely (také, ktoré nezahŕňajú identifikáciu používateľa).

Viac informácii o zásadách používania cookies nájdete tu.

f) URL adresa

URL adresy uvedené v emailoch môžu obsahovať identifikáciu, ktorá nám umožní rozpoznať osobu, ktorá používa našu webovú stránku. Tieto URL adresy používame na zjednodušenie procesu podpisovania petícií a realizovania prieskumov. Niekedy zobrazíme skrátenú URL adresu, ktorá odkazuje na dlhšiu URL adresu s identifikáciou. Robíme to preto, aby sme zjednodušili zobrazovanie, aby sme pri kopírovaní dlhších URL adries predišli chybe, ktorá by znamenala nefunkčnosť odkazu, a aby sme zabezpečili kompatibilitu s emailovými programami, ktoré nevedia spracovať dlhé URL adresy. Ak vidíte v emaili krátku URL adresu a chcete zobraziť celú URL adresu, kliknite na tento odkaz, a keď sa vám v prehliadači otvorí odkazovaná stránka, celú URL adresu uvidíte v adresnom riadku vášho prehliadača.

g) Linky na iné web stránky

CitizenGO môže poskytovať linky na web stránky tretích strán a iné webové stránky môžu odkazovať na našu stránku. Web stránky tretích strán sa riadia ich vlastnými podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov, a CitizenGO nad nimi nemá žiadnu kontrolu. Používaním nášho portálu beriete na vedomie a akceptujete, že CitizenGO nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť web stránok tretích strán, a tiež neodsúhlasuje a nezodpovedá za obsah, reklamy, produkty alebo iné materiály prístupné na týchto stránkach.

Ďalej beriete na vedomie a akceptujete, že CitizenGO nie je zodpovedné, ani priamo, ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené, alebo údajne spôsobené, v súvislosti s používaním alebo vkladaním dôvery do obsahu, reklamy, produktov, či iných materiálov dostupných na týchto stránkach alebo na stránkach, na ktoré odkazujú.

h) Prístup k vašim osobným údajom a ich zmeny

Vaše osobné informácie si môžete prezrieť, aktualizovať a zmeniť vo vašom účte na portáli CitizenGO. Ak ste zabudli svoje heslo na registráciu na CitizenGO, kliknite na „Zabudli ste heslo?“. Po kliknutí na tento odkaz zadáte emailovú adresu, na ktorú si prajete nechať zaslať link na obnovu vášho hesla. Link, ktorý vám na túto emailovú adresu zašleme, platí na jednu obnovu hesla.

I) Zmeny v Pravidlách ochrany osobných údajov

CitizenGO môže tieto Pravidlá kedykoľvek prepracovať alebo zmeniť.

Všetkých našich používateľov povzbudzujeme k tomu, aby stránku s našimi Pravidlami pravidelne navštevovali, aby mali stále prehľad o aktuálnych podmienkach.

V prípade, že budeme realizovať akékoľvek podstatné zmeny v zhromažďovaní alebo používaní osobných identifikačných údajov poskytnutých užívateľmi, upozorníme na tieto zmeny na domovskej stránke našej Stránky, zakomponujeme ich do týchto Pravidiel a upozorníme vás na to aj e-mailom.

Ak máte nejaké otázky ohľadom Pravidiel ochrany osobných údajov týkajúcich sa vašich osobných informácií alebo spôsobu používania tejto stránky, prosím kontaktujte nás na citizengo@citizengo.org

Slovenská verzia týchto Pravidiel sa používa výlučne na informačné účely. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí má prednosť španielske znenie týchto Pravidiel.

Aktualizované 1. September 2013.